Barkarö vävstuga

TRÄFFAR: Tisdagar kl 18.00. TILLGÄNGLIGHET: Trappa till övervåning. HITTA TILL VÄVSTUGAN: Barkarö skola, Gotövägen 9, Västerås. AVGIFT: 600 kr per år. Kostnad för material tillkommer. TYP: Studiecirkel, Medborgarskolan. MEDLEMMAR: Barkarö vävstuga startade 1987 och har 15 medlemmar. VÄVSTOLAR: 13 stycken trissvävstolar. ÖVRIGT: Medlemmar har tillgång till vävstugan dygnet runt. Buss går till Barkarö dagtid varje halvtimme och kvällstid en gång i timmen. Välkommen!

Läs mer

Vävstugor

Det finns idag mer än 600 vävstugor med 6 000 vävstolar som man kan komma och väva i. 10 000 personer väver regelbundet. Många vävstugor har funnits länge. Tillberga vävstuga startade 1966. Vävstugor drivs bland annat av vävstuge-, hemslöjds-, pensionärs- och bostadsrättsföreningar.

Vävandet i vävstugan gör att man inte behöver ha en utrymmeskrävande vävstol hemma och får ett större urval på olika vävar att väv. I vävstugan får nybörjaren hjälp att komma igång av de som redan kan väva.

Verksamheten finansieras till största delen av ideella krafter. Medlemsavgifter, lotterier och basarer gör det möjligt att bekosta lokaler, utrustning och värme. Vävstugan har en stor social betydelse för deltagarna som till största delen är kvinnor i olika åldrar. Här får man gemenskap och här skapas nätverk.

Nya generationer börjar väva och det startas också nya vävstugor.

Förteckningen över vävstugor är gjord av Sveriges hemslöjdskonsulenter med textil inriktning

Vill du registrera din vävstuga eller uppdatera befintlig information om en vävstuga, ladda ner anmälningsformuläret!"